Begroting provincie: geld voor renovatie De Oranjerie

Het provinciebestuur wil 1,9 miljoen bijdragen aan de renovatie van theater De Oranjerie in Roermond. Het bedrag maakt onderdeel uit van één pakket van 2,5 miljoen waaraan de laatste hand wordt gelegd.

De overige zes ton is bedoeld voor woningbouwplannen die de doorstroming op woningmarkt moeten verbeteren.

Begroting voor volgend jaar
De deal past in het beleid van de provincie om de kwaliteit van Limburgse centra te verbeteren. Het bedrag is opgenomen in de begroting van de provincie voor volgend jaar die woensdag is gepresenteerd.

Gemeenteraad en theater
Eerder besloot de gemeenteraad van Roermond om 2,5 miljoen uit te trekken voor de opknapbeurt van de Oranjerie. Het theater investeert een zelfde bedrag.

Versnellen van projecten en onderhoud
In de begroting zijn er ook drie scenario’s opgenomen voor het versnellen van infrastructuurprojecten en onderhoud. Het gaat zowel onder meer om wegen als om fietspaden. Die moeten een impuls aan de bouwsector die zwaar is getroffen door de coronacrisis.

Volgens het provinciebestuur gaat het minimaal om 103 miljoen euro en maximaal om 134 miljoen. Er is ook nog een ‘midden-scenario’ van 119 miljoen euro. “Het gaat om de bandbreedte”, aldus gedeputeerde Hubert Mackus (CDA). “Want we zijn ook ervan afhankelijk of andere overheden meedoen en meebetalen. En hoeveel versnellingen de aannemers aan kunnen qua capaciteit.”

Aanleg van glasvezel
Het provinciebestuur stelt verder voor om anderhalve ton uit te trekken voor het stimuleren van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Zuid-Limburg. Het bedrijf Glasvezel buitenaf gaat daarover in gesprek, eerst met gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Daarna in Heuvelland-Maastricht en in Parkstad.

De onderneming heeft eerder ook glasvezel aangelegd in het grootste deel van het buitengebied van Noord- en Midden-Limburg.

Aangepast aan nieuwe werkelijkheid
De begroting van de provincie is volgens gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) aan de nieuwe werkelijkheid, als gevolg van corona, aangepast. Die heeft tot verminderde inkomsten geleid, bijvoorbeeld uit leges en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. En tegelijk tot extra uitgaven. “De marges zijn klein om echt nieuwe dingen te doen, zeker als het om subsidies gaat. De financiële situatie van de provincie is nog steeds gezond maar corona kan wel spelbreker zijn. Wij begroten op het scherpst van de snede”, zo zegt Koopmans.

In strijd met belofte
Hij is erg ontevreden over de compensatie die de regering de provincies wil bieden voor de teruggelopen inkomsten. In totaal gaat het om 8 miljoen waarvan Limburg 1,1 miljoen krijgt. De twaalf provincies hadden samen om 28,5 miljoen euro gevraagd. “Het beperkt de mogelijkheid van provincie om de helpende hand toe te stelen waar dat nodig is in deze coronatijd. Het is ook in strijd met de belofte van Raymond Knops toen hij (tijdelijk) minister van binnenlandse zaken was dat lagere overheden niet slechter mogen worden van corona”, stelt gedeputeerde Koopmans.

De begroting van de provincie bedraagt 551 miljoen euro. Ze wordt op 6 november besproken in het Limburgs Parlement.

Written by 

Related posts

Leave a Comment