Tweederangsrol voor openbaar vervoer naar Lommel

Sp.a vreest tweederangsrol voor openbaar vervoer naar Lommel

“Pelt wordt op het vlak van bereikbaarheid het centrum van Noord-Limburg en Lommel zal hier in tweede orde op aantakken.” Dat vreest Walter Cremers (sp.a-Lommel), maar volgens de Lommelse mobiliteitsschepen Sophie Loots (CD&V) werkt deze polarisering contraproductief.

Aanleiding tot de discussie is het openbaar vervoerplan 2021 dat dinsdagavond op de gemeenteraad van Lommel besproken wordt. Samen-sp.a vindt het een gemiste kans voor Lommel dat de snelbus Hasselt-Lommel in het nieuwe plan via het ziekenhuis in Pelt gaat rijden. “Het gaat voor ons 4 minuten langer duren om in Hasselt te geraken. Voor Pelt is het een snellere verbinding naar Hasselt dan de kernnetlijn over Lindel”, zegt Cremers. “Wij willen dat de Oude Baan (N715) naar Hechtel als openbaar vervoeras behouden blijft. Dat gebeurt ook tussen Helchteren en Hasselt en op Nederlands grondgebied tussen Valkenswaard en Waalre.”

Evenwichtig

Volgens Cremers is het ommetje via Pelt een voorafname van het toekomstige openbaar vervoer op de Noord-Zuidverbinding. Spartacus 3 wordt volgens hem wellicht een tramlijn die vanaf Hechtel de Noord-Zuid (N74) naar Pelt zal volgen. Sp.a wil een tram via de Oude Baan. “Dat is goedkoper en sneller. Bovendien kunnen we dan ter hoogte van Nolimpark een gelijkwaardige aftakking maken naar Lommel en Pelt. Deze ontsluiting zal een bepalende rol spelen in de verdere evenwichtige ontwikkeling van Lommel en Pelt. Als de snelbus Lommel-Hasselt voor Lommel minder aantrekkelijk wordt, is dat de deur openzetten naar een ongelijke bereikbaarheid waarbij duidelijk is dat Pelt het centrum van Noord-Limburg wordt en Lommel hier in tweede orde op zal aantakken.”

Gelijkwaardig

Volgens schepen Sophie Loots (CD&V) is het kort door de bocht om te stellen dat het vervoersregioplan een voorafspiegeling zal zijn van de Noord-Zuid. “Met de Noord-Limburgse gemeenten Pelt, Hechtel-Eksel, Peer en Lommel zijn we tot een gedragen consensus gekomen, weg van politieke spelletjes. Vanuit de stad Lommel is er altijd voor geijverd om de regio Noord-Limburg te verbinden met onze provinciehoofdstad, waarbij Lommel en Pelt evenwaardig ontsloten moeten worden. Lommel is geografisch gelegen aan de N71 en heeft via Pelt een bijna directe aansluiting op de N74. Vandaar dat voor ons de oost-westverbinding, de zogenaamde Kempische as, ook belang heeft in relatie tot de verbinding met Hasselt. In eerste instantie is het onze betrachting om Spartacus 3 te realiseren. Waar effectief de eindhalte zal komen, is nog niet duidelijk. Maar hoe dan ook zal die zowel Pelt als Lommel op een evenwaardige manier bedienen.”

Opportuniteit

De piste van de N715 is volgens Loots onderzocht binnen de vervoersregio. “Deze weg is opgenomen in het ontsnipperingslan voor Bosland. Een Spartacuslijn dient performant te zijn en het traject van de N715 betekent hierin niet echt een meerwaarde.”

De kernnetlijn Lommel-Hasselt over de N74 langs het ziekenhuis van Pelt laten passeren, ziet de schepen als een opportuniteit. “Deze zogenaamde omweg betekent 4 minuten extra reistijd, maar wel met een frequentieverhoging als gevolg. De bus vertrekt nog altijd in Lommel en zal de Lommelaar nog altijd heel goed bedienen.” Loots benadrukt dat het geen zin heeft om steeds de vergelijking met Pelt te maken. “Dit soort polarisering tussen Lommel en Pelt heeft geen zin en maakt een goed overleg alleen maar moeilijker.”

Bron: Het Belang van Limburg

Written by 

Related posts

Leave a Comment