Limburg gaat als eerste dak- en thuislozen tellen

Eind oktober voert de provincie Limburg een telling uit bij de dak- en thuislozen. “Die moet helpen om ons beleid effectiever te maken op basis van betrouwbare cijfers”, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V).

Het gaat om een zogenaamde point-in-timetelling. “Op één afgesproken moment worden dan alle dak- en thuislozen in kaart gebracht”, zegt gedeputeerde Inge Moors. “Dat gebeurt op 30 oktober in 34 Limburgse gemeenten, maar we hopen dat ze allemaal aan boord komen. Vandaag zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar en het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen over hoeveel mensen het gaat en waar ze zich bevinden.”

De telling gebeurt in opdracht van de Koning Boudewijnstichting die LUCAS, KULeuven en de universiteit van Luik aanduidde om het onderzoek uit te voeren. Zij deden dat eerder al op stedelijk niveau in Luik, Aarlen, Gent en Leuven. In Limburg wordt de eerste provinciale telling georganiseerd in samenwerking met het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid en het provinciebestuur. “Ere wie ere toekomt, de idee komt van de stad Hasselt en Nadia Elsen, die er in de daklozenwerking actief is.

Sofaslapers

“We gaan met lokale partners aan de slag”, legt Nadia Elsen uit. “De OCMW’s uiteraard, maar ook CAW’s en buurtwerkingen, jeugdhulporganisaties, wijkwerkers, ziekenhuizen, woon- en welzijnsactoren, armoedeverenigingen en zelfs de NMBS. We hopen op die manier een duidelijk beeld te krijgen van wie en wat er leeft in de dak- en thuislozensector. Zo hopen we dat ook gemeenten in de eerder landelijke gebieden, die vaak denken dat ze geen mensen in deze groep hebben, zullen meedoen. Want ook de zogenaamde sofaslapers tellen mee. Dat zijn mensen die niet over een eigen woning beschikken zoals soms jongeren in problemen, mensen die uit hun huis gezet zijn… Het succes van deze telling hangt dan ook rechtstreeks af van de samenwerking die kan opgezet worden met de diensten en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met deze doelgroep.”

Rapport

“Na de telling verzamelen de onderzoekers alle cijfers en worden die samen met de lokale partners bekeken”, zegt Inge Moors. “Eind februari 2021 willen we het onderzoeksrapport klaar hebben en dan kan het lokale beleid daarop voortbouwen. Ze kunnen zo bekijken hoe ze dak- en thuislozenzorg een plaats kunnen geven in hun lokale sociaal beleid. Tegelijk zal dit rapport ook, onder meer vanuit de Limburgse werkgroep Wonen & Welzijn, een krachtig signaal geven aan regionale en federale beleidsvoerders over zowel de omvang van de betrokken groep als de nood aan een gecoördineerd beleid van waaruit verder gebouwd kan worden.”

Bron: Het Belang van Limburg

Written by 

Related posts

Leave a Comment