Buurt gekant tegen plannen nieuwe wijk achter station

Buurtbewoners hebben bezwaarschriften ingediend tegen de bouwplannen voor woningen en een nieuwe schoolcampus van Hasp-O Centrum achter het station van Sint-Truiden. Ze vrezen enorme verkeersoverlast in de Fabriekstraat en Boomgaardenstraat.

In een eerste fase zouden er een 60-tal woningen met ondergrondse garages gebouwd worden, later gevolgd door 250 woonentiteiten van projectontwikkelaar De Kavel. Hasp-O Centrum (het voormalige KCST en Technicum) verhuist met zijn 2e en 3e graad, goed voor 1.200 leerlingen, naar de nieuwe campus achter het station. Zowel voor de school als voor de woningen is al een omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie. De Truiense projectontwikkelaar Gilen plant achter het station ook nog 350 betaalbare huur- en koopwoningen met ondergrondse garages. Die vergunning is nog niet aangevraagd.

Om tot een vlotte ontsluiting te komen wordt de Boomgaardenstraat heraangelegd. Dit zou moeten gerealiseerd zijn voor de start van het nieuwe schooljaar in 2022. Veerle Heeren: “Het project ‘Scholen voor morgen’ moet tegen 2022 gerealiseerd worden en dus moeten we de Boomgaardenstraat nu al ontsluiten.” De straat wordt verbreed, er komen fietspaden en een kiss&ride.

Verkeersinfarct

De buurtbewoners vrezen dat hen een enorme verkeersoverlast te wachten staat. De drukke rotonde aan Stayen, waar werken gepland zijn, zal eveneens meer verkeer te verwerken krijgen. Ook sp.a vreest een verkeersinfarct: “Wanneer de Boomgaardenstraat wordt heraangelegd, zal het verkeer van en naar de stationsomgeving meer gebruikmaken van de woonstraten in Nieuw Sint-Truiden.” De burgemeester is het daar niet mee eens: “Wij zullen maximale invulling én garanties geven inzake mobiliteit.”

De bewoners vinden het alvast vreemd dat er al nieuwe wegen worden uitgetekend zonder duidelijkheid over hun zorgen rond mobiliteit. Zij voelen zich niet gehoord en dienden daarom bezwaarschriften in.

Park

Op de gemeenteraad betreurde sp.a ook dat het oorspronkelijke plan voor het Nieuwe Stationskwartier uit 2004 nu is uitgehold. “Initieel was het de bedoeling om er een leuke woonbuurt van te maken met aandacht voor parkeren, en met een afwisseling van pleintjes en veel groen”, aldus Filip Moers, die mee aan de wieg stond van het plan. “Mensen zouden in hun eigen buurt kunnen winkelen. En de bestaande boomgaard aan de westzijde van de Fabrieksstraat zou aks landschappelijk waardevol element behouden blijven als klein buurtpark.” Het stadsbestuur kiest nu voor scholen voor ruim 1.200 leerlingen. Sp.a betreurt dat. Moers: “Drie prachtige schoollocaties in de binnenstad krijgen andere bestemmingen en de jeugd wordt op die manier uit de binnenstad gehaald.”

Bron; Het Belang van Limburg

Written by 

Related posts

Leave a Comment