Luik kleurt donkerrood, Limburg blijft lichtpunt

Het coronavirus kent geen grenzen, klinkt het bijna dagelijks uit de mond van een of ander corona-expert.

Al lijkt een blik op de kaart van ons land het tegendeel te bewijzen. Terwijl de provincie Luik dieprood kleurt, blijft Limburg nog altijd het lichtpunt van ons land. De taalgrens tussen beide provincies lijkt daarbij wel een virtuele muur die het virus tegenhoudt. De cijfers liegen er dan ook niet om.

In de provincie Luik raakten afgelopen week 2.891 inwoners besmet met het virus. Dat zijn er ruim vijf keer meer dan in Limburg, waar er op weekbasis 543 nieuwe gevallen bijkwamen. Ook de positiviteitsratio (het percentage positieve testen van alle uitgevoerde testen) is in Luik fors hoger dan in Limburg. Zo zijn in Luik vandaag bijna 13 op 100 coronatesten positief, terwijl Limburg met 3,8 procent de laagste positiviteitsratio van het land heeft. “Luik is vandaag na Brussel dé broeihaard van ons land”, zegt Geert Molenberghs, biostatisticus aan de UHasselt en de KU Leuven. “Zeer opmerkelijk daarbij is dat Luik, de op één na slechtste leerling van de klas, pal tegen Limburg, de primus van de klas, ligt.”

Nog volgens Molenberghs is het opvallend dat het virus zich over heel Luik verspreidt. “Niet enkel de stad Luik, maar de hele provincie staat in brand”, zegt Molenberghs.

Van de 84 gemeenten in de provincie Luik hebben er slechts zes een lagere incidentiegraad dan 100, wat betekent dat er in amper zes Luikse gemeenten de afgelopen twee weken minder dan 100 nieuwe gevallen op 100.000 inwoners waren. In Limburg daarentegen hebben ruim twee op de drie gemeenten – 29 van de 42 – een lagere incidentiegraad dan 100. Ook de Luikse gemeenten die pal tegen de grens met Limburg liggen, scoren slecht. Zo wordt het Luikse Juprelle, dat 64 nieuwe besmettingen telt en een incidentiegraad heeft van liefst 678, veel zwaarder getroffen dan het aangrenzende Tongeren met 25 nieuwe gevallen op twee weken en een incidentiegraad van 80. En ook in het Limburgse Riemst ligt de incidentiegraad (90) zeven keer lager ligt dan in het naburige Bassenge (incidentiegraad van 627). “Ik heb niet meteen een verklaring voor dat grote verschil in besmettingen tussen beide gemeenten”, zegt Mark Vos (CD&V), burgemeester van Riemst. “Wat ik wel vaststel, is dat de Riemstenaren de laatste jaren amper nog de grens naar Luik oversteken om er te gaan werken of winkelen, maar veel meer op Maastricht gericht zijn. Mogelijk is dat zeer beperkte verkeer tussen Limburg en Luik een verklaring dat de taalgrens vandaag een barrière lijkt te vormen voor het virus.”

Geert Molenberghs ziet nog een aantal andere verklaringen waarom Luik vandaag veel slechter scoort dan Limburg. “Limburg is tijdens de eerste golf natuurlijk veel zwaarder getroffen dan Luik, waardoor Limburgers zich nu wellicht veel beter aan de maatregelen houden.

Die sense of urgency heb je in Luik veel minder. Daarnaast is de publieke opinie in Luik, en bij uitbreiding heel Wallonië, veel minder overtuigd van het levensbelang van het strikt naleven van de huidige maatregelen. Dat komt onder meer omdat in Wallonië de non-believers onder de opiniemakers een veel groter forum krijgen dan in Vlaanderen. Zo zijn er ook heel wat professoren aan de universiteit van Luik die ondanks een stijging van de cijfers zijn blijven pleiten voor een omgekeerde lockdown (daarbij worden de zwakkere groepen beschermd, zodat anderen zich vrij kunnen bewegen) of een versoepeling van de maatregelen.”

Volgens Molenberghs dreigt de toestand in Luik zelfs te escaleren. “Als je het mij vraagt, zou ik in Luik net dezelfde strenge maatregelen invoeren als in Brussel. Ik ga de Limburgers zeker niet oproepen om uit Luik weg te blijven, al zou ik hen wel aanraden om goed na te denken over hun verplaatsingen.”

Bron Het Belang van Limburg

Written by 

Related posts

Leave a Comment