Begroting Meerssen: verhoging lokale heffingen

De vier partijen in Meerssen die werken aan een sluitende begroting, willen lokale heffingen zoals de honden- en toeristenbelasting verhogen. Ook gaan ze bezuinigen op het sociale domein.

Op voorzieningen als bibliotheken en gemeenschapshuizen wordt juist niet gekort, omdat die ‘ons sociale weefsel hard zouden treffen’, aldus Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en Focus. Ook de onroerende zaakbelasting (OZB) wordt niet verhoogd. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens een persgesprek waarbij onder meer de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting werden gepresenteerd.

Gat dichten
De vier fracties werken sinds ruim drie weken aan een sluitende begroting. Die moet op 3 november klaar zijn. Daarbij moet een gat van 1,7 miljoen euro worden gedicht. Een kleine zestig procent verwacht de partijen te kunnen dekken uit een meevaller van drie ton uit het gemeentefonds en door het niet doorgaan van de eerder beoogde regiegemeente met Maastricht. Daarvoor was zeven ton gereserveerd.

De begroting wordt op 11 en 12 november besproken in de gemeenteraad zodat die voor de deadline van 15 november aan de provincie ter goedkeuring kan worden voorgelegd.

Lees verder op: 1Limburg.nl

Written by 

Related posts

Leave a Comment