Sint-Truiden legt fietssnelweg aan langs N3

Functioneel fietsverkeer wordt steeds belangrijker, ook in Sint-Truiden. De stad investeert de komende jaren verder in de aanleg van veilige fietspaden en fietssnelwegen. De gemeenteraad van Sint-Truiden zette op maandag 26 oktober unaniem het licht op groen voor de verdere ontwikkeling van een gedeelte van het fietstraject tussen de rotonde van Stayen en tot op de aansluiting met het fietsroutenetwerk aan de Aalsterweg.

Dit traject is een onderdeel van de fietsverbinding tussen de rotondes van Stayen en Brustem bedrijventerrein. Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan het afrittencomplex N3-N80 en hierin wordt meteen het fietspad aan de noordelijke zijde van de Haspengouwlaan tussen de Naamsesteenweg en de Montenakenweg aangelegd. Ook de aansluiting van de fietspaden langs de Naamsesteenweg ten zuiden van de N3 op de aan te leggen fietssnelweg worden nu aangelegd.

In de toekomst zal het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden tussen de Montenakenweg en de Kapelstraat, samen met een tunnel onder de op- en afrit naar de N80, aanleggen. In afwachting hiervan en om de continuïteit te garanderen wordt er een tijdelijke oversteek gemaakt voor fietsers.

De aanleg van dit fietstraject zal om en bij de 2 miljoen euro kosten. De stad zal hiervoor subsidies aanvragen bij de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid. De effectieve kost voor de stad Sint-Truiden ligt dan op een bedrag van ongeveer 200.000 euro.

Bron: Limburgnieuws.be

Written by 

Related posts

Leave a Comment