Studenten LHO schieten zorg- en welzijnssector ter hulp

De Limburgse zorg- en welzijnssector staat onder grote druk door COVID-19. Studenten van diverse zorgopleidingen van de Universiteit Hasselt en de Hogescholen PXL en UCLL gaan daarom mee helpen in de strijd tegen het virus.

“Onze studenten zullen de volgende weken en maanden waar mogelijk ondersteuning bieden. Via de speciaal hiervoor ontworpen website http://www.studenthelptzorg.be kunnen zorginstellingen die hulp wensen, zich aanmelden”, zeggen de drie hoger onderwijsinstellingen in Limburg.

De studenten van Hogescholen PXL, UCLL en de Universiteit Hasselt zullen zich op vrijwillige basis kunnen aanmelden om aan de slag te gaan in de Limburgse zorgsector. Het gaat hierbij om de brede zorg- en welzijnssector, dus niet alleen ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook naar eerstelijnszones, huisartsen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en voorzieningen voor personen met een beperking, buitengewoon onderwijs,…

“Onze studenten kunnen naast beperkte zorgtaken ook administratieve of logistieke taken overnemen zodat zorgverleners meer tijd vrij hebben voor de meest dringende hulp”, zegt Katherine Nelissen, Opleidingsverantwoordelijke bachelor Verpleegkunde, UCLL.

Ook Jos Lantmeeters, Gouverneur van Limburg, is blij met het initiatief van de Universiteit Hasselt en Hogescholen PXL en UCLL. “De situatie in de zorgsector is zeer ernstig en vraagt enorm veel van de professionals die er in moeilijke omstandigheden aan het werk zijn. Dit initiatief kan zeker een belangrijke bijdrage leveren om het zorgpersoneel te ondersteunen. Veel respect en dank aan alle studenten voor hun engagement.”

Bron: Limburgnieuws.be

Written by 

Related posts

Leave a Comment