Militairen zetten grote testlocatie op in Zuid Limburg (NL)

Zuid-Limburg krijgt er een grote testlocatie bij, een zogenaamde L-testlocatie. Waar deze precies komt, is nog niet bekend.

Doel van het testbeleid is om alle Nederlanders met klachten te kunnen testen. Belangrijk daarbij is nauwkeurigheid én een snelle doorlooptijd. Op die manier kunnen we het maatschappelijk en economisch verkeer op gang houden. Om de testcapaciteit te vergroten worden nu XLtestlocaties en L-testlocaties voor sneltesten én reguliere PCR-testen ingericht.

Op alle locaties komen reguliere PCR-teststraten en snelteststraten. Met deze aanpak wil het kabinet bereiken dat elke Nederlander binnen een straal van maximaal 45 minuten een testlocatie kan bezoeken. Alle nieuwe locaties zijn aanvullend op de basis-testinfrastructuur van de GGD die al geruime tijd operationeel is, inmiddels met circa 100 teststraten. De nieuwe testlocaties worden strategisch verdeeld over het land.

De (X)L-locaties en de sneltestlocaties komen tot stand door een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door VNO-NCW, de GGD’en en de Rijksoverheid (de ministeries van VWS en EZK). VNO-NCW en het gezamenlijke bedrijfsleven leggen de infrastructuur aan voor deze extra testlocaties en zorgen voor (ingehuurde) bemensing. De GGD’en hadden al enkele XL-testlocaties in voorbereiding in grote steden voor grootschaliger testafname met traditionele PCR-testen. Defensie zal op verzoek van VWS en VNO-NCW militairen inzetten om de teststraten te bemensen in de opstartfase. Na enkele weken worden de militairen afgelost door GGD-medewerkers of ingehuurde bemensing door VNO-NCW. De werving is in volle gang. VNO-NCW heeft voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp gevraagd de leiding te nemen over hun inzet.

Iedereen met klachten die op corona kunnen duiden kan terecht bij de (X)L-teststraten en bij de overige teststraten. De eindverantwoordelijkheid voor het testen is en blijft in handen van de GGD’en. Zij bepalen wie waar wordt getest. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek na een positieve testuitslag. Een afspraak maken voor een test blijft verlopen via de telefoonlijn van de GGD (0800-1202) of online via coronatest.nl. Alleen als je klachten hebt die passen bij corona kun je een testafspraak maken. Alle teststraten worden aangesloten op de ICT-infrastructuur van de GGD. Zo is registratie van uitslagen en aansluiting met het bron- en contactonderzoek (BCO) gegarandeerd en is de epidemiologische informatie geborgd.

‘Sneltest’ is een verzamelnaam voor testen die op een andere, snellere, manier kunnen testen op corona. Deze testen zijn iets minder gevoelig dan PCR-testen. Maar de ontwikkelingen op het gebied van deze testen gaan snel. De sneltesten waar de overheid nu mee gaat werken zijn de antigeentest en de LAMP-test. Op de wat langere termijn komt daar wellicht ook de ademtest bij. Deze test moet nog gevalideerd worden.

Lees het hele bericht op: Limburg24.nl

Written by 

Related posts

Leave a Comment