Project Schadepreventie wolf gestart

In de afgelopen jaren zijn al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste wolven hebben zich inmiddels ook al in Nederland gevestigd.

Zo zijn er op de Veluwe in 2019 de eerste wolvenpups geboren. Ook vlak over de grens in de landen om ons heen leven permanent wolven waar jongen geboren zijn. De komende jaren blijven we te maken krijgen met meerdere onder andere zwervende wolven die zich wellicht ook in ons land proberen te vestigen. Daarom is IKL het project schadepreventie wolf gestart.

Binnen dit project wordt gekeken hoe Limburg voor te bereiden op de komst van de wolf. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van een drietal pilotprojecten bij schapenhouders. Zo wordt er een pilotproject met kuddebewakingshonden opgezet en worden er twee pilotprojecten met wolfwerende rasters opgezet. Daarnaast komen er noodsets welke boeren kunnen lenen om hun vee te beschermen als er dreiging van een wolf is.

Naast de pilotprojecten wordt er ingezet op voorlichting en educatie. Zowel naar particulieren als naar de boeren toe. IKL wil de boeren ondersteunen bij het wolf-proof maken van hun rasters. Daarom wordt er in samenwerking met Wolf-fencing Nederland een vrijwilligersgroep opgezet welke de boeren hierbij zullen ondersteunen.

Lees het hele bericht op Limburg24.nl

Written by 

Related posts

Leave a Comment